xử lý chất thải công nghiệp chi tiết, trong lĩnh vực công nghiệp, hằng ngày, lượng chất thải như tro, xỉ, bã thạch cao (GYP) động tác cung ứng thép, nhiệt điện than và chế tạo phân bón DAP lên đến gần 16 triệu tấn; chất thải sinh hoạt đô thị khoảng 25 triệu tấn; chất thải và phụ phẩm thủy sản khoảng 43 triệu tấn... Song phần lớn lượng chất thải này chưa được tận thu, tiêu dùng làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho các ngành phân phối khác Hình như Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hàng triệu tấn giấy, nhựa và sắt thép phế liệu dùng cho cung ứng trong nước.Ông Hoàng Quyết Tiến, công sở Cổ phần An Sinh cũng cho rằng, chất thải rắn từ sinh hoạt tại Việt Nam rất lớn, sản lượng tới 80.000 tấn/ngày. Riêng tại Tp.Hà Nội, khoảng 7.000 tấn/ngày; Tp.HCM 8.000 tấn/ngày; mức độ phát sinh hàng tuần 13-15%... Đây là nguồn nguyên liệu tái chế tiềm năng, nhưng Việt Nam hiện chưa có chế tài phân loại chất thải rắn tại nguồn. Chất thải rắn vẫn tiêu dùng kỹ thuật chôn lấp ủ yếm khí là chính... nên gây ô nhiễm nguồn nước, không khí. Số ít dùng kỹ thuật đốt thiêu gây phát thải khí độc hại ra môi trường.

Theo ông Phạm Trọng Thực, Cục khoa học bình an và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, thách thức trong việc hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam là so với việc tái chế, tái dùng chất thải công nghiệp: các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý chất thải công nghiệp, tiêu dùng chất thải công nghiệp làm vật liệu thành lập, vật phẩm thương mại thiếu và chưa đồng bộ. cạnh tranh trong việc tiêu thụ cống phẩm từ chất thải công nghiệp (gạch không nung, thạch cao nhân tạo...). Mặt khác, công nghệ và quy mô tái chế chất thải còn lạc hậu, gây ô nhiễm. Đồng thời, thiếu vốn đầu tư cho ngành công nghiệp tái chế chất thải.

Trong tái chế tro xỉ dân dụng nhiệt điện than, ông Nguyễn Thanh Tùng, cơ quan cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 cho biết, do công nghệ đốt tại những xí nghiệp đã cũ, hàm lượng mất khi nung trong tro xỉ cao làm ảnh hưởng tới khả năng sử dụng cho cung ứng vật liệu thành lập. Hơn nữa, trong cơ chế chế độ vẫn thiếu quy chuẩn, tiêu chuẩn để phân loại tro xỉ phục vụ các ứng dụng tiêu thụ nhiều như vật liệu san lấp, đắp nền đường...

Tro xỉ tại một số xí nghiệp nhiệt điện hiện đã được phân tích và xác nhận là chất thải rắn bình thường, nhưng theo QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hiểm thì tro bay của các người sử dung thuộc đối tượng "có tài năng" là chất thải nguy hại. Đây là rào cản pháp lý gây hiệu ứng tâm lý trong ứng xử của tổ chức quản lý, dân dụng cùng với tro, xỉ nhiệt điện.

Hà Lan chuẩn bị chuyển giao công nghệ

Theo ông Thực, Việt Nam đã có Luật Bảo vệ môi trường cách thức thu hồi xử lý rác thải sau chế tạo và khuyến khích tái chế. Ngoài ra có Chiến lược vững mạnh xanh năm 2012, Chiến lược lớn mạnh năng lượng tái tạo đến 2030 tầm nhìn 2050. Đồng thời, Chính phủ có những ưu đãi về thuế, hỗ trợ vốn, đất đai để thành lập cơ sở tái chế chất thải. Ưu tiên hướng tới nền kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực công nghiệp...

Trong lĩnh vực thủy sản, tăng cường tiêu dùng năng lượng sinh khối và khí sinh học; thành lập mô hình phân phối phối hợp xử lý chất thải, sinh năng lượng. đặc trưng, ưu tiên tái chế, dùng phụ phẩm và phế phẩm từ các ngành thuỷ sản, sản xuất vật liệu thành lập, dệt may, da giày... trong chuỗi cung ứng; thúc đẩy chế tạo năng lượng từ chất thải thị trấn.Với tro, xỉ nhiệt điện, ông Tùng đề xuất, cần nghiên cứu, đầu tư các kỹ thuật hiện đại để xử lý tăng cao chất lượng tro xỉ, cải thiện quá trình đốt than, tăng kỹ năng tái dùng... Nhà nước sớm ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ dẫn liên quan tới thu gom, vận chuyển và tái sử dụng tro xỉ từ nhiệt điện than. tăng tuyên truyền sâu rộng về chất lượng và hiệu quả tiêu dùng vật liệu xây dựng không nung, vững mạnh thị trường vật liệu thành lập từ tro, xỉ... Mặt khác, cần có các chế độ, hình thức ưu đãi về tiếp cận vốn, ưu đãi thuế... đối với các doanh nghiệp xử lý, tiêu thụ tro xỉ. Xem thêm: giá xử lý rác thải công nghiệp => Quy trình xử lý chất thải công nghiệp
Trước các thách thức với nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam cho biết, Hà Lan đã chiến thắng trong nhiều chương trình, dự án nghiên cứu và triển khai thu gom, tái tiêu dùng chất thải các loại rác thải làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất. do vậy, với kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực của mình, Hà Lan sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam từng bước xây dựng nền kinh tế tuần hoàn trong tương lai.

Ông Therus Gieling, Đại diện công sở GC International tán thành, Khó khăn lớn nhất là khi lượng rác thải phát sinh ngày càng lớn thì tài năng thu gom, tái tiêu dùng lại chưa tương xứng. Đặc biệt là việc chưa thực hiện phân loại rác thải từ nguồn, thiếu kỹ thuật, nguồn lực... để thu gom, tái sử dụng rác thải. GC International chuẩn bị hỗ trợ, chuyển giao khoa học, kinh nghiệm để hỗ trợ Việt Nam thành lập nền kinh tế tuần hoàn.

=> https://www.linkedin.com/pulse/công-...-chất-thải