PLC Omron CPM1A-10CDR-A-V1
Mã sản phẩm: CPM1A-10CDR-A-V1
Tình trạng: Còn hàng
Lượt xem: 23
+ Có nhiều model khác nhau, mở rộng tới 160 I/O.
+ Thiết kế gọn phù hợp với bất kỳ vị trí nào.
+ Có nhiều tính năng: 2 bộ điều chỉnh đặt analog
- Xử lý ngắt
- Các đầu vào đáp ứng nhanh
- Bộ đếm (counter) tốc độ cao

Giá bán: Liên hệ với tôi tại
https://plcomron.com/plc-omron-cpm1a-10cdr-a-v1.html