Các phương pháp quản lý nhân sự với các chức năng nhân sự truyền thống như quản trị phúc lợi nhân viên, quản lý tiền lương, theo dõi các biến đổi nhân sự như chế độ lương, thưởng, nghỉ phép, thuyên chuyển, điều động, lý lịch, hoàn cảnh… là những tính năng truyền thống của một hệ thống quản trị nhân sự theo kiểu truyền thống.
Việc cải thiện năng suất cho nhà quản lý HR nhờ việc đa dạng giai đoạn hành chính được tự động, ứng dụng nhân sự cũng Chắn chắn hỗ trợ liên doanh ở cấp độ chiến lược, bằng phương pháp giúp bạn tuyển dụng, quản lý và tăng trưởng nguồn tài nguyên mang giá trị nhất của siêu thị bạn là nguồn nhân lực.
Tổng quan về phần mềm quản trị nguồn nhân lực
Hệ thống quản lý nhân sự sẽ được phân chia phần mềm nhân sự thành 3 cái chính: phần mềm nhân sự lõi, quản lý lực lượng lao động và chiến lược tăng trưởng nguồn nhân lực (SHRM, hay còn được gọi là phần mềm quản lý tài năng).
Lõi ứng dụng nhân sự (core HR) bao gồm ba chức năng quản lý nguồn nhân lực truyền thống: quản lý phúc lợi nhân viên, quản lý thông tin nhân sự và quản lý tiền lương.

Quản lý nguồn nhân lực (workforce management) bao gồm 1 loạt các chức năng sử dụng để sắp xếp và theo dõi lực lượng lao động của công ty mang hiệu quả. Các giải pháp này cực kỳ hợp lý cho những doanh nghiệp có tổ chức nhân viên việc làm theo ca, bao gồm những tính năng theo dõi thời gian làm việc, chấm công, giám sát việc tuân thủ luật lao động, và thường bao gồm các chức năng quản lý tiền lương, hoặc phải kết hợp tốt sở hữu phần mềm quản lý tiền lương khác.


Quản lý chiến lược nhân sự (strategic HR) giúp công ty đẩy mạnh bằng phương pháp cho nhân sự rẻ nhất, cũng như tổ chức và sắp xếp tổng cộng lượng lao động của liên doanh một giải pháp rât tốt. Phần mềm nhân sự thường thêm vào một số lại thành một của việc theo dõi và tuyển dụng các ứng viên, quản lý đào tạo, cũng như tính năng mô tả thông tin hiệu suất việc làm. Đây là loại phần mềm giúp thông minh hóa các quy trình quản lý nhân lực để đảm bảo doanh nghiệp đang tiêu dùng nhân viên của mình một cách hiệu quả nhất vững chắc, khiến đội ngũ nhân viên vững mạnh về số lượng, phát triển về kỹ năng, qua đấy cải thiện tỷ lệ duy trì và mức độ hài lòng của nhân viên.
Xu hướng của thi trường
Điều hiển nhiên là những mô-đun phần mềm quản lý nhân sự nòng cốt như quản lý nhân sự và chiến lược nhân sự dĩ nhiên được triển khai xen kẽ nhau. Mặc dù luôn mang các cách chuyên sâu cho từng mẫu phần mềm nhân sự này, vẫn sở hữu những bộ phương pháp phần mềm quản lý nhân sự hợp lại thành một tổng số theo lời yêu cầu của những công ty.