Tính lương là tổng hợp những hồ sơ tài chính tiền lương cho nhân viên, trong đấy bao gồm tiền lương, tiền thưởng và những khoản khấu trừ. Để đảm bảo rằng đa phần các nhân viên nhận được tiền lương hay tiền thưởng của họ, các doanh nghiệp nhỏ thường sử dụng bằng máy tính hay, nhờ những tiến bộ công nghệ, phần mềm sẽ giảm bớt được gánh nặng của sự hiểu biết luật tính lương khó hiểu và hệ thống hoạt động tiền lương để khiến cho các gì chúng ta gọi là tính lương, phần mềm tính lương là một phần trong hệ thống quản trị nhân sự.
Phần mềm tính lương tạo điều kiện cho việc tính toán tự động tiền lương hoặc tiền lương tổng do một nhân viên dựa trên giờ việc làm ở mức chi phí theo giờ thiết lập lương hoặc một bộ tiền lương định kỳ.


Phần mềm nhân sự tiền lương ttự động hóa phần mềm về biên chế để vận hành khấu trừ thuế nhu yếu để chuyển trả tiền đúng cho người lao động hoặc bằng tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản tín dụng. Dùng lao động sở hữu nghĩa vụ theo pháp luật để sau đó chuyển thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, khấu trừ để gắn bó sở hữu mang liên quan, cung ứng lương hưu hoặc tòa án một giải pháp kịp thời. Phần mềm nhân sự tiền lương là một công cụ trọng yếu đối sở hữu thuận tiện của các nhà hàng phân phối các báo cáo kiểm toán, quản lý và tài chính cực kỳ rất cần thiết chi tiết mức giá lương nhân viên hoặc giá thành trung ương / bộ phận.


Báo cáo bảng lương đóng 1 vai trò ko thể thiếu trong kế hoạch tài chính và quy trình ngân sách của 1 siêu thị dự báo kinh phí tính lương sự đòi hỏi và thêm vốn để đáp ứng cần phải có của liên doanh trong Tương lai. Các báo cáo này sẽ được đang chạy để làm cho việc làm kinh doanh chủ chốt quyết định tái cơ cấu để giảm lực lượng lao động và số nhân viên lúc đòi hỏi.
Tính năng bổ sung của phần mềm tính lương
Một đặc điểm nổi trội quan trọng để sử dụng ứng dụng tính lương, không kể việc tự động hóa các khoản khấu trừ thuế biên chế khó hiểu, là mức giảm lớn về thời gian đầu tư trong quy trình này. Sản xuất giấy lương tự động (phiếu lương email), thời gian nhập khẩu từ đồng hồ trong hệ thống, lợi nhuận và chuyển những tập tin đến những cơ sở tín dụng ngân hàng trực tuyến, tạo điều kiện cho 1 chức năng biên chế hiệu quả trong kinh doanh. Việc thêm vốn vào ứng dụng biên chế dẫn tới giảm thêm vốn đào tạo cán bộ và thời gian vào đạt được ý muốn phần lớn quy trình biên chế định kỳ.