Bạn có một tình huống cá nhân hoặc pháp lý mà bạn không biết làm thế nào để giải quyết? Các cá nhân và / hoặc tổ chức thường thuê thám tử giá rẻ tại hà nội để giúp giải quyết các vấn đề hoặc giải quyết các tình huống mơ hồ cần thêm nhân lực.

Bất cứ ai cũng có khả năng được hỗ trợ bởi một thám tử, tuy nhiên, những người được hưởng lợi từ các dịch vụ điều tra bên ngoài thường rơi vào các loại sau:
Luật sư
Các công ty bảo hiểm
Tổng công ty
Doanh nghiệp ở mọi quy mô
Thành viên của công chúng

Nhu cầu về một điều tra viên khác nhau từ người này sang người khác và tổ chức này đến tổ chức khác.

Một số tổ chức phụ thuộc vào kết quả điều tra tư nhân một cách thường xuyên, trong đó một công dân tư nhân có thể không bao giờ gặp phải nhu cầu trong suốt cuộc đời của họ. Điều mà một nhà điều tra tư nhân giỏi nhất là sử dụng trí thông minh của con người, các cuộc phỏng vấn và thậm chí cả hồ sơ giấy để hoàn thành công việc một cách bí mật.

Hỗ trợ cá nhân
Các công ty điều tra là rất cần thiết khi quan sát hoặc nghiên cứu tẻ nhạt là cần thiết để giải quyết một tình huống. Khi một công dân tư nhân không có bí quyết, nhân lực hoặc thời gian để tự mình điều tra, một công ty bên ngoài đáng tin cậy là một cứu cánh.

Cá nhân thuê điều tra viên tư nhân cho:
Ngoại tình và các vấn đề trong nước
Người mất tích
Cái chết đáng ngờ
Gian lận và biển thủ
Vật lý hoặc tấn công mạng
Gian lận công dân cao cấp
Làm rõ di sản và di sản
Gỡ lỗi và quét điện tử
Thuê thám tử theo dõi vợ chồng

Đây chỉ là một vài tình huống mà một điều tra viên tư nhân có thể cần thiết. Trong hầu hết các trường hợp này, các khiếu nại chính thức được đệ trình với cơ quan thực thi pháp luật đã được sử dụng hết. Các nhà điều tra tư nhân có thể mang lại cái nhìn sâu sắc chuyên nghiệp và biết cách tìm hiểu các sự kiện bổ sung và ghi lại đúng bằng chứng bổ sung cho các tình huống riêng tư.

Xem thêm chi tiết dịch vụ tại: http://thamtuvdt.vn/