Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến văn phòng Luật sư X. Với thắc mắc của bạn, LSX xin tư vấn như sau:
Theo Khoản 3 Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn
“ 3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Như vậy, khi con dưới 36 tháng tuổi mà người mẹ có điều kiện để nuôi dưỡng, chăm sóc con thì con sẽ được giao cho mẹ nuôi dưỡng. Nếu hai bên có thoả thuận khác về việc nuôi con thì có thể theo thoả thuận đó.Vậy muốn giành quyền nuôi con, chị phải chứng minh mình có đủ điều kiện nuôi con, Những điều kiện cần chứng minh là về vật chất và tinh thần cụ thể như sau:
- Điều kiện về vật chất :
+ Thu nhập thực tế
+ Công việc ổn định
+ Có chỗ ở ổn đinh (nhà ở hợp pháp)
+ ... và các vấn đề khác.

- Điều kiện về tinh thần:
Các điều kiện về tinh thần bao gồm: thời gian chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục con, tình cảm dành cho con từ trước đến nay, điều kiện cho con vui chơi, giải trí, nhân cách đạo đức...
Vậy nếu bạn muốn ly hôn và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật trên bạn có thể giành quyền nuôi dưỡng con nhỏ.
Trân trọng!