Cách tính lãi suất vay ngân hàng trả góp khá đơn giản. Tuy nhiên không phải ai có nhu cầu vay trả góp cũng biết. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho quý bạn đọc đầy đủ thông tin về cách tính lãi suất ngân hàng trả góp. Xem thêm
Những điều bạn cần biết về cách tính lãi suất vay ngân hàng trả góp
Cơ chế tính tiền lãi vay trả góp hiện nay tại các ngân hàng đều có những dấu hiệu nhận biết chung như sau:
Thứ nhất,Áp dụng theo cơ chế lãi suất chủ yếu là ưu đãi, cố định và thấp trong thời gian đầu từ 3 đến 36 tháng (nhưng phổ biến nhất là khung thời gian 12 tháng). Sau thời gian ưu đãi, lãi suất sẽ thả nổi theo lãi suất trên thị trường và chênh với lãi suất tiết kiệm hoặc lãi suất cơ bản theo quy định của ngân hàng từ 3 - 4%/năm.
Thứ hai,Tiền lãi vay ngân hàng sẽ được tính trên mức lãi suất vay theo dư nợ gốc hoặc dư nợ giảm dần. Trong đó:
- Tiền lãi tính theo dư nợ gốc: Là phần tiền lãi này sẽ được tính trên số tiền gốc vay ban đầu nhân với mức lãi suất trong suốt thời gian vay vốn.
- Tiền lãi tính theo dư nợ giảm dần: Chính là phần tiền lãi phải trả hàng tháng sẽ được tính trên số tiền gốc còn nợ tính đến thời điểm đó.
Cách tính lãi suất vay ngân hàng trả góp
Hiện nay tất cả các ngân hàng đều áp dụng ba cách tính lãi suất như sau: Tính lãi trên dư nợ ban đầu, lãi thả nổi - dư nợ giảm dần, trả góp đều - dư nợ giảm dần. Cụ thể:
Cách 1:Lãi tính trên dư nợ ban đầu
Tiền lãi tính trên dư nợ ban đầu và tiền gốc được chia đều hàng tháng trong suốt thời hạn vay.
Cách 2:Lãi thả nổi - dư nợ giảm dần
Tiền gốc được chia đều hàng tháng trong suốt thời hạn vay, tiền lãi được tính trên lãi suất thả nổi và theo dư nợ giảm dần.
Cách 3:Trả góp đều - dư nợ giảm dần
Trả góp đều - dư nợ giảm dần nghĩa là hàng tháng khách hàng sẽ trả một khoản tiền bao gồm cả gốc và lãi bằng nhau. Trong đó lãi tính trên dư nợ giảm dần.
Ví dụ cách tính lãi suất vay ngân hàng trả góp tại một số ngân hàng
Cách tính lãi suất ngân hàng Vietinbank
* Công thức tính: Lãi tiền vay=[(Số tiền vay x Lãi suất) : 365 ngày] x Số ngày vay thực tế trong kỳ trả nợ.
Ví dụ: Nguyễn Văn A vay VietinBank 500 triệu đồng để sửa nhà, thời hạn vay 60 tháng, lãi vay trung – dài hạn là 10%/năm, dư nợ của bạn B tại tháng 02/2018 là 500 triệu đồng.
Thì:
- Nợ gốc A phải trả=500 triệu/ 60 tháng=8.333.333 đồng
- Nợ lãi theo công thức:
Lãi vay =500.000.000 đồng * 10%/năm* 28 ngày=3.888.889 đồng

365 ngày
Cách tính lãi suất vay ngân hàng MB
Hiện nay, ngân hàng MB áp dụng hai cách tính lãi suất chính như sau:
* Cách 1: Tính lãi suất trên dư nợ gốc
- Công thức tính: Lãi suất tháng hàng tháng=Số tiền vay *Lãi suất/12(tháng).
- Ví dụ: B vay 50.000.000 đồng, trong thời hạn 1 năm (12 tháng). Trong suốt 12 tháng, lãi suất luôn được tính trên số tiền nợ gốc là 50.000.000 đồng. Với lãi suất là 12%/năm.
+ Theo công thức trên thì lãi suất hàng tháng=50.000.000 * 12%/12=500.000 đồng.
+ Số tiền B phải trả hàng tháng=50.000000/12 + 500.000=4.166.667 + 500.000=4.666.667 đồng.
+ Sau 12 tháng số tiền B cần trả là 52.000.004 đồng.
* Cách 2: Tính lãi suất trên dư nợ giảm dần
- Công thức tính: Số tiền phải trả hàng tháng=Số tiền vay/thời gian vay + Số tiền vay*Lãi suất cố định hàng tháng.
- Ví dụ: B vay 50.000.000 đồng, trong thời hạn 1 năm (12 tháng). Vậy số tiền gốc mà B sẽ phải trả hàng tháng là 4.166.667 đồng.
+ Tháng đầu tiên B sẽ phải trả: 4.166.667 + 50.000000*12%/12=4.666.667 đồng.
+ Tháng thứ hai B sẽ phải trả: 4.166.667 + (50.000.000 – 4.666.667)*12%/12=4.166.667 + 453.333=4.620.000 đồng.
+ Tháng thứ ba B sẽ phải trả: 4.166.667 + (50.000.000 – 4.666.667 – 3777.778)*12%/12=4.166.667 + 415.556=4.582.223 đồng.
Trên đây chúng tôi vừa cung cấp chi tiết cách tính lãi suất vay ngân hàng trả góp. Nếu còn thắc mắc hay cần hỗ trợ vay trả góp ngân hàng nhanh chóng, lãi suất thấp nhất bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi.