Bạn đang muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh? Công ty bạn đang có nhu cầu mở rộng kinh doanh hoặc thu hẹp lĩnh vực kinh dinh? Nếu bạn đang có những nhu cầu trên và muốn kinh doanh hợp pháp thì doanh nghiệp bạn cần tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh dinh trên giấy chứng thực đăng ký đầu tư.

Vậy bạn đã biết được ngành nghề nào là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ngành nghề kinh doanh không có điều kiện để bổ sung ngành nghề kinh dinh công ty theo đúng quy định? Dưới đây là bài tư vấn đổi thay ngành nghề kinh doanh của trọng tâm đăng ký kinh dinh hỗ trợ tham mưu miiễn phí tới quý bạn đọc trên toàn quốc. Nếu bạn đang cần tìm kiếm thông báo vui lòng theo dõi để có thêm thông báo tham khảo.

Hồ sơ đổi thay ngành nghề kinh dinh gồm:

– thông báo bổ sung, thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp. Nội dung thông tin bao gồm:
– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh dinh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
– Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,
– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc bổ sung, thay đổingành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
– Văn bản ủy quyền của người thực hành thủ tục.

Nếu doanh nghiệp thực hiện bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì được quyền đăng ký bổ sung trước sau đó xin giấy phép con liên tưởng đến điều kiện kinh dinh cụ thể.
Thời hạn: Từ 03 - 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh dinh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt hội sở chính.

Lưu ý về việc áp mã ngành kinh tế Việt Nam trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh dinh

Đối với ngành nghề được quy định trong mã ngành kinh tế Việt Nam được quy định tại Quyết định 27/2018 QD – TTG về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành khi bổ sung thay đổi ngành nghề kinh dinh doanh nghiệp phải thực hiện áp mã ngành nghề kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp theo mã ngành cấp 4;
Đối với mã ngành thực hiện theo pháp luật chuyên ngành: doanh nghiệp ghi nhận ngành nghề theo văn bản pháp luậtchuyên ngành và sau đó tìm mã ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.
Đối với ngành nghề có chứng chỉ hành nghề: doanh nghiệp tìm mã tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung, đổi thay ngành nghề kinh doanh và được thực hành ngay thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề mà không cần cung cấp chứng chỉ hành nghề tại thời điểm nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh dinh.

Sau khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp có được xuất hóa đơn cho ngành nghề mà công ty không đăng ký kinh dinh không?

Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp chỉ cần thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp có quyền xuất hóa đơn ngoài ngành nghề đã được đăng ký sau khi đã thực hiện thủ tục thông báo đổi thay nội dung đăng ký doanh nghiệp bổ sung ngành nghề mới.

Tuy nhiên, nếu không thực hành thủ tục thông báo về thêm ngành nghề kinh doanh thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư. Theo hướng dẫn trên, trường hợp công ty xuất hóa đơn kinh doanh không đúng ngành nghề trên giấy đăng ký kinh dinh, nếu ngành nghề đó không thuộc ngành nghề kinh dinh có điều kiện, hoặc bị cấm kinh doanh thì:

Doanh nghiệp được xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu
Được kê khai khấu trừ thuế đầu vào
Công ty bổ sung ngành nghề, nếu còn tiếp tục kinh doanh mặt hàng chưa có trong giấy đăng ký kinh doanh

liên hệ đề nghị dịch vụ của Trung tâm đăng ký kinh doanh Đà Nẵng
Để nhận được sự tư vấn về thành lập công ty cũng như san sẻ các kinh nghiệm thành lập công ty TNHH, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các hình thức dưới đây:
– Hotline yêu cầu dịch vụ trong giờ hành chính: 02363 608 979
– Hotline liên hệ ngoài giờ hành chính: 0905.430. 439 (24/7)
– Địa chỉ: 8 Thái Thị Bôi – Phường Chính Gián – Quận Thanh Khê – Thành phố Đà Nẵng