Mở công ty cần lưu ý những điều gì, nhằm giúp những doanh nghiệp khắc phục các gặp khó khăn trong giai đoạn thành lập doanh nghiệp hay mở công ty TNHH hiện nay, giúp doanh nghiệp lựa chọn đúng loại hình kinh doanh phù hợp với tiêu chí của mình. Cùng https://timsen.vn/ phân tích thêm qua nội dung bài viết bên dưới đây nhé

Thành lập công ty cần lưu ý các điều gì

Phân biệt mẫu hình doanh nghiệp

Hiện giờ có 4 dòng hình doanh nghiệp phổ biến là doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần
Doanh nghiệp tư nhân: là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp cá nhân là một cá nhân.


Xem thêm chi tiết các quy trình thủ tục thành lập công ty:https://timsen.vn/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-tnhh/


Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên: là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ nhân công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và bổn phận tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên: Loại hình doanh nghiệp từ 2 tới 50 thành viên góp vốn, thành viên có thể là cá nhân/tổ chức (có thể thuê, mướn đại diện pháp luật, giảm đốc, quản lý), chịu trách nhiệm hữu hạn trong khuôn khổ số vốn điều lệ đã góp.

Công ty cổ phần: là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lậpvà còn đó độc lập đối với các chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của những nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế.

Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp định hình nhãn hiệu doanh nghiệp, đó là một trong những nguyên tố quan trọng nhất trong công đoạn phân phối sản phẩm – dịch vụ của doanh nghiệp ra thị trường. Việc đặt tên sao cho quý khách có thể dễ dàng đọc và nhận biết được luôn là vấn đề vô cùng quan trọng trong công đoạn thành lập. Không được đặt tên trùng với công ty đã thành lập trước ấy.

Ngành nghề buôn bán

Chọn được đúng lĩnh vực sẽ quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp bạn. Ngành đã khớp với hệ thống lĩnh vực kinh tế Việt Nam hay chưa? Ngành kinh doanh của mình có được phép hoạt động tại nơi mình đặt hội sở hay không? Có được pháp luật cho phép hay không?

Lĩnh vực buôn bán của mình có phù hợp với quy hoạch phát triển vùng kinh tế, lĩnh vực kinh tế của từng địa phương hay không? Mình phải đăng ký lĩnh vực như thế nào để vừa đủ điều kiện hoạt động buôn bán hiện nay và dự kiến được các lĩnh vực có kế hoạch hoạt động và phát triển được tại địa phương đấy trong ngày mai không?

Địa chỉ trụ sở công ty

Địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp là nơi giao dịch kinh doanh, vì thế trước khi thành lập chúng ta cũng phải biết được nơi nào được phép đặt trụ sở và nơi nào không được.


Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, đàm phán của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thị thành thuộc tỉnh, tỉnh, tỉnh thành trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
Doanh nghiệp phải thông báo thời kì mở cửa tại trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười lăm ngày, từ khi ngày được cấp Giấy chứng thực đăng ký buôn bán.

Người đại diện pháp luật
Người đại diện pháp luật là người đại diện cho doanh nghiệp ký kết thủ tục, hợp đồng và làm cho hiệp đồng buôn bán có tính pháp lý và được bảo vệ trước luật pháp.
Các chức danh có thể làm người đại diện theo pháp luật là: Giám Đốc, tổng giám đốc, chủ toạ Hội đồng thành viên, chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tham khảo Dịch vụ thành lập công ty tại tphcm uy tín: https://timsen.vn/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-gia-re-tron-goi-tai-tphcm/


Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp phải thường trú tại Việt nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải giao cho bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp để thực hành những quyền và trách nhiệm của người đại diện luật pháp của doanh nghiệp.

Người đại diện của doanh nghiệp là người nước ngoài (bao gồm cả kiều bào) phải thường trú tại việt nam đồng nghĩa với việc phải có thẻ thường trú tại Việt Nam.
Vốn điều lệ

Là số vốn do những thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn và được ghi vào Điều lệ công ty

Hiện nay, theo pháp luật Việt Nam không quy định số vốn tối thiểu (ngoại trừ các ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định) hoặc tối đa. Số vốn này do doanh nghiệp tự đăng ký và không cần phải chứng minh bằng tiền mặt, tài khoản hay bất cứ hình thức nào khác.