Nội thất Thanh Hóa trả lời bạn:


Hợp nhất: Tuổi Dần, Mão (thuộc hành Mộc)
Tương hợp: Tuổi Tý Hợi (thuộc hành Thủy)
Hợp ít với: Tuổi Dậu, Thân (thuộc hành Kim)
Đây chỉ là điều kiện cần của: Tranh phong thủy thuận buồm xuôi gió hợp tuổi gì. Còn điều kiện đủ: Tranh thuận buồm xuôi gió hợp với mệnh của từng năm tuổi đó. Bởi trong từng tuổi địa chi là có những năm tuổi kết hợp thiên can cho ra những mệnh khác nhau của từng người.

Cụ thể như sau:

Tranh treo tường phong thủy thuận buồm xuôi gió hợp với tuổi: Dần, Mão, Tý, Hợi, Dậu, Thân. Thuận buồm xuôi gió là bức tranh mang hành Thủy trong phong thủy ngũ hành. Mà địa chi ngũ hành – Tức tuổi của mỗi người cũng được phân chia theo ngũ hành:

Hành Thủy: Tý, Hợi
Hành Mộc: Dần, Mão
Hành Kim: Dậu, Thân
Hành Hỏa: Tỵ, Ngọ
Hành Thổ: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi
Quan hệ hành Thủy với các hành khác trong ngũ hành:

+/ Tương hợp: Thủy – Thủy hợp nhau.

+/ Tương sinh xuất: Thủy sinh Mộc – Tức là nước nuôi lớn cây. Nên tranh thuyền buồm sẽ tương sinh tốt nhất cho mệnh Mộc.

+/ Tương sinh nhập: Kim sinh Thủy – Tức chủ nhân mệnh Kim vẫn sẽ hợp treo tranh thuyền buồm. Tuy nhiên Kim hao Thủy lợi. Tức bức tranh phong thủy thuận buồm xuôi gió vẫn hợp mệnh Kim nhưng làm hao tổn mệnh Kim.

Tiếp theo:


+/ Người mệnh Thủy tranh thuyền buồm rất tốt. Dù là treo ở bất cứ không gian nào đều tốt. Bởi không gì sánh bằng sự tương hợp. Là các năm sinh:

Bính Tý – 1936, 1996. Quý Tỵ – 1953, 2013. Nhâm Tuất – 1982, 1922. Đinh Sửu – 1937, 1997.
Bính Ngọ – 1966, 2026. Quý Hợi – 1983, 1923. Giáp Thân – 1944, 2004. Đinh Mùi – 1967, 2027.
Ất Dậu – 1945, 2005. Giáp Dần – 1974, 2034. Nhâm Thìn – 1952, 2012. Ất Mão – 1975, 2035
+/ Gia chủ mệnh Mộc treo tranh thuận buồm xuôi gió cực kỳ tốt. Bởi đây là sự tương sinh. Bức tranh sẽ luôn phát huy ý nghĩa phong thủy để hỗ trợ cho gia chủ trong mọi khía cạnh cuộc sống. Là những người sinh năm:

Nhâm Ngọ (1942, 2002), Kỷ Hợi (1959, 2019), Mậu Thìn (1988), Quý Mùi (1943, 2003)
Nhâm Tý (1972), Kỷ Tỵ (1989), Canh Dần (1950, 2010), Quý Sửu (1973)
Tân Mão (1951, 2011), Canh Thân (1980), Mậu Tuất (1958, 2018), Tân Dậu (1981)
Tranh thuận buồm xuôi gió hợp với tuổi nào để tốt lành nhất – Tranh thuận buồm xuôi gió khắc tuổi gì?

1.Tuổi Mão (1951 – 1963 – 1975 – 1987)

Người tuổi Mão thuộc mệnh Hỏa khi gặp Thủy khắc kỵ. Sẽ bị Thủy dập tắt, nếu treo tranh thuận buồm xuôi gió sẽ bị ảnh hưởng tới vận khí.

2. Tuổi Mùi (1955 – 1967 – 1979 – 1991)

Người tuổi Mùi thuộc mệnh Thổ bởi vì Thổ khắc Thủy: Đất hút cạn nước hay ngăn chặn dòng chảy tự nhiên của nước nên cấm kị treo tranh thuận buồm.

3.Tuổi Tuất (1958 – 1970 – 1982 – 1994)

Người tuổi Tuất mệnh Hỏa khắc Thúy, không nên treo tranh thuận buồm xuôi gió.

4. Tuổi Dậu (1945 – 1957 – 1969 – 1981)

Người tuổi Dậu không phù hợp để treo tranh thuận buồm xuôi gió.

Nguồn: Ở đây