https://banquyenphanmem.vn/thiet-ke-do-hoa/adobe/
Flash có điểm hay to với dạng đồ họa dạng vectơ: kích thước file rất nhỏ. Điều này rất luôn thể cho việc truyền chuyển vận dữ liệu qua Internet. Phiên bản mới nhất của Adobe Flash cho đến năm 2011 là Flash CS5 và Actionscript 3.0.
Adobe Flash (trước đây là Macromedia Flash và trước đó FutureSplash). đơn giản hơn còn được gọi là Flash. Adobe được sử dụng để chỉ chương trình thông minh đa công cụ. Trong ấy có cả phần mềm dùng để hiển thị chúng Macromedia Flash Player.
Chương trình này được viết và cung cấp bởi Adobe Systems. Flash dùng kỹ thuật đồ họa vec-tơ và đồ họa điểm.
Tuy nhiên, Flash còn có 1 tiếng nói văn lệnh riêng gọi là ActionScript. Nó có khả năng truyền và chuyển vận luồng âm thanh hoặc hình ảnh.
  • Macromedia Flash: được dùng để chỉ chương trình tạo ra những tập tin Flash.
  • Flash Player: vận dụng có nhiệm vụ thi hành hay hiển thị các tập tin Flash.

Tuy nhiên, chữ Flash được dùng để chỉ cả 2 chương trình đề cập trên.
Định dạng tập tin
những tập tin Flash thường có đuôi là .swf và có biểu thị thị bởi các chương trình chuẩn y trang Web hay áp dụng Flash Player. các tập tin Flash thường là truyền bá. Hơn nữa nó còn là các thành phần trang hoàng hoạt ảnh trên những trang Web.
Với 1 kích thước như vậy, 1 tập tin Flash có thể chứa phổ biến thông tin hơn là một tập tin hình dáng GIF hay dạng JPEG.
áp dụng hữu dụng từ Adobe Flash
Flash được áp dụng để lớn mạnh trong mẫu mã những phần mềm mô phỏng. sử dụng tiếng nói lập trình ActionScript để tạo những tương tác. Hơn nữa, còn có khả năng tạo những hoạt cảnh trong phim.
ưu thế của Flash là có thể nhúng những file âm thanh, khiến hình ảnh động. Flash cũng có thể xuất bản nhiều các file kiểu .html, .exe, .jpg, v.v…
Phần mở rộng của Flash là .swf. Đuôi “.swf” là viết tắt của từ: Shockwave Flash. Giúp hiển thị bởi các chương trình duyệt y trang Web hay vận dụng Flash Player. mới đây Flash còn được sử dụng để tạo ra những ứng dụng Internet phong phú.
một tập tin Flash có thể cất phổ quát thông báo hơn là 1 tập tin hình trạng GIF hoặc dạng JPEG. ưu điểm lớn nhất của Flash – với đồ họa dạng vecto – kích thước file rất nhỏ. thuận lợi cho việc truyền chuyên chở dữ liệu qua Internet.
Adobe After Effects là gì?

Adobe After Effects là 1 phần mềm áp dụng khoa học số xử lý hiệu ứng hình ảnh. Hiệu ứng đi lại đồ họa. Được được sử dụng trong hậu kỳ phân phối của thời kỳ làm cho phim. After Effects có thể được dùng cho keying, theo dõi, compositing và hình ảnh động.
Nó cũng có chức năng như một phần mềm biên tập rất căn bản phi tuyến tính. dùng để biên tập âm thanh và chuyển mã công cụ truyền thông.
  • Nhà phát triển: Adobe Systems.
  • tiếng nói phát triển: C++
  • Hệ điều hành: Microsoft Windows, macOS
  • Thể loại: Visual effects, Motion graphics, Compositing, Computer animation