ngày nay, khu đô thị xuất hiện rất nhiều tại Việt Nam. Mặc dù vậy, vẫn khá nhiều người không biết tại sao một khu vực dân cư lại được gọi là khu đô thị.
Để nắm rõ khu đô thị là gì và các điều khoản mới nhất về khu đô thị, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.
Trước lúc đi vào những quy định, bạn cần nắm được khu đô thị là gì cùng các từ chuyên môn liên quan. Cụ thể:
1. Khu đô thị là gì?
Khu đô thị là khu vực xây dựng một hay nhiều khu chức năng của đô thị. Khu vực này được giới hạn bởi vì các ranh giới tự nhiên, ranh giới nhân tạo hay những đường chính đô thị.
Khu đô thị bao gồm: các đơn vị, những công trình dịch vụ nội khu hoặc những công trình dịch vụ chung của toàn đô thị hay cấp vùng.
2. Khu đô thị mới là gì?
Theo điều khoản, khu đô thị mới là một khu vực trong đô thị, được đầu tư xây dựng mới về nhà ở, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Lúc hình thành một khu đô thị mới cần bảo đảm được các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 3 điều 1.2 của QCXDVN 01:2008/BXD về khu đô thị.

>>> Khám phá thêm về: Cơ sở hạ tầng đô thịhttps://mytoan.com.vn

3. Khu vực đô thị là gì?
Khu vực đô thị là nơi tập trung đông dân cư sinh sống và chủ chốt hoạt động trong các ngành nghề kinh tế phi nông nghiệp. Đấy là trung tâm kinh tế, chính trị, du lịch, văn hoá, xã hội và dịch vụ của cả nước hay vùng lãnh thổ.
4. Khu tác dụng đô thị là gì?
Các khu tác dụng trong đô thị được điều khoản ở Mục 2.3.2 Quyết định 04/2008/QĐ-BXD về quy chuẩn kỹ thuật đất nước bởi Bộ Xây dựng ban hành. Cụ thể:
 • Quy hoạch những khu công dụng đô thị cần bảo đảm tính hệ thống. Song song, đảm bảo yêu cầu sắp đặt hỗn hợp không ít loại công dụng khác biệt trong từng khu vực cụ thể một cách hợp lý.
 • tuân thủ theo cấu trúc chiến lược phát triển chung của toàn đô thị.
 • Khu tính năng đô thị phải tại vị trí phù hợp, đảm bảo những tiêu chí về bảo vệ môi trường, bảo vệ quang cảnh, phòng chống cháy.
 • nên được liên hệ tiện lợi với nhau bằng hệ thống giao thông có lí & an toàn, bảo đảm bán kính phục vụ của những công trình công cộng, dịch vụ & công viên cây xanh.
 • Phân khu tác dụng đô thị phải tận dụng địa hình tự nhiên, hiện trạng kinh tế, xã hội & công trình xây dựng.
 • Tổ chức không gian đô thị trên mặt đất và dưới mặt đất cần được kết nối có lí.
 • Quy hoạch sử dụng đất các khu tác dụng cần được xác định trên nền tảng các điều kiện cụ thể của từng khu vực.
 • Ngoài các nhu cầu của bản thân khu vực quy hoạch, quy mô những khu tác dụng đô thị phải tính đến việc thỏa mãn nhu cầu của khách vãng lai & các khu vực lân cận.


>>> Tìm hiểu thêm về cống thoát nước mưa: https://mytoan.com.vn/thi-cong-cong-thoat-nuoc/

5. Quy hoạch khu đô thị là gì?
Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, quang cảnh đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà tại để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị được biểu lộ thông qua đồ án quy hoạch đô thị.
Trong đó:
 • Quy hoạch chung: Là việc tổ chức không gian, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà tại cho một đô thị.
 • Quy hoạch phân khu: Là việc phân tích và xác định tác dụng, mục đích dùng đất quy hoạch đô thị của những khu đất, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội trong một khu vực đô thị.
 • Quy hoạch cụ thể: Là việc phân chia & xác định mục tiêu dùng đất quy hoạch đô thị, yêu cầu quản lý kiến trúc, khung cảnh của từng lô đất. Đồng thời, bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội nhằm chi tiết hoá nội dung của quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung.