Mong các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ cho em với. Em muốn đi học nghề bếp chừng vài tháng rồi tìm việc làm lấy kinh nghiệm. chừng 2 năm hay 3 năm thì mờ nhà hàng ah. Em chỉ biết trường TH du lịch và khách sạn Tp.HCm ở Hoàng Việt thoi ah.