Vào tháng 1-2013, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hòa đang thuê, sử dụng tại ba lô dat nen gia re có tổng diện tích hơn 5.819m2 bãi biển thuộc khu cà phê Bốn Mùa Nha Trang và chuyển giao lại cho Công ty TNHH Bốn Mùa Nha Trang thực hiện dự án khu giải trí, dịch vụ Eland Four Seasons và xây dựng công viên.

Dự án này có nhiều dư luận của người dân cùng Hội KTS Khánh Hòa và các hội nghề nghiệp ở tỉnh không đồng tình nhưng vẫn triển khai thực hiện và cuối cùng phải chấp nhận tìm phương án sửa sai như trên.

Trước khi thực hiện yêu cầu của tỉnh về việc “sửa sai” đối với công trình can ho diamond lotus, Công ty TNHH Bốn Mùa Nha Trang đã đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận cho kéo dài thời gian thuê đất đã xây nhà hàng này lên 50 năm và được chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Vì theo công ty này: “chúng tôi phải tháo dỡ phần mái và điều chỉnh lại kiến trúc cho phù hợp với quy hoạch của thành phố đảm bảo thân thiện với môi trường. Do đó, chúng tôi phải đầu tư thêm vốn để thực hiện việc điều chỉnh này”, nên công ty đã đề nghị như vừa nêu để có thời gian thu hồi vốn.

Cuộc thi tuyển vừa nêu được tỉnh đồng ý cho Hội KTS Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư tổ chức nhằm khắc phục tình trạng che chắn không gian, tầm nhìn ra biển của công trình dat nen binh duong đã xây trên bãi biển danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang.