Một khách du lịch lỡ độ đường, tối đến xin ngủ nhờ nhà một bà góa cô độc...

Anh ta trấn an chủ nhà:

- Chị đừng sợ, tôi là một trí thức!

Sáng dậy ra sân, anh nhìn thấy rất nhiều gà trống, nhưng chỉ có 5 con gà mái. Anh ta bèn thắc mắc:

- Sao chị nuôi lắm gà trống thế?

- Đâu, chỉ có một con trống thôi, còn lại tuyền là trí thức cả!

Nguồn SKĐS
Theo bau.vn