Một cô gái gọi bác sĩ đến nhà khám cho mình. Bác sĩ là một người đàn ông rất hấp dẫn.

Ông đặt bàn tay lên lưng cô và bảo đọc to số "88".

- Tám mươi tám - cô gái nói.

- Tốt! Giờ tôi sẽ để tay ở họng cô. Hãy nói lại số vừa rồi!

- Tám mươi, tám mốt... tám tám.

- Cứ đọc thế nhé. Bây giờ, tôi sẽ đặt tay lên ngực cô.

- Một, hai, ba, bốn, năm...

Nguồn SKĐS
Theo bau.vn