Sinh nhật tôi, bà ấy đã tặng tôi một cái chai mà không có rượu...

- Hôm nay là ngày sinh nhật vợ tôi, ông có thể bán cho tôi một cành mà không có... hoa được không?

- Sao ông... tàn nhẫn thế?

- Ồ, ông không cảm thông được cho tôi đâu! Sinh nhật tôi, bà ấy đã tặng tôi một cái chai mà không có rượu...

Nguồn SKĐS
Theo bau.vn