Em là gì của bạn anh mà giiọng dễ thương quá. Yêu rồi đấy nhá...

- A lô!Namở nhà không em?
- Không ạ!
- Nhắn giùm có anh Tuấn tìm nha!
- Dạ…
- Mà e là gì của Nam thế? Giọng dễ thương quá, yêu rồi đấy nhá!
- Dạ, em là má của nó!
- ???!!!

Nguồn SKĐS
Theo bau.vn