Nay chồng bỏ đi rồi thì lấy ai để tát nước mỗi khi ngập đây?

Hai bạn gái ngồi tâm sự với nhau:
- Tớ rất hối hận khi đã ly dị chồng.
- Sao thế?
- Nhà tớ hễ mỗi lần nước ngập vào nhà đều do anh ấy tát. Nay anh ấy đi rồi thì lấy ai để tát nước bây giờ?

Nguồn SKĐS
Theo bau.vn