Vợ là mẹ các con ta/
Thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân...


Sợ vợ là gì?
Sợ vợ là chứng nan y
Cố công chạy chữa thuốc gì cũng toi
Cái này lệ thuộc giống nòi
Di truyền trong máu phải coi kỹ càng
Xin đừng hụt hẫng, hoang mang
Nên đi xét nghiệm, chớ than, chớ sầu!


Tại sao phải sợ vợ?
Dù không sinh đẻ ra ta
Nhưng công nuôi dưỡng thật là lớn lao
Khi ta đau ốm xanh xao
Vợ lo chăm soc hồng hào khỏe ngay
Sợ ta đi trật đường ray
Vợ liền theo dõi kéo ngay về nhà
Khi ta tán tỉnh ba hoa
Vợ liền “quát nạt” để mà răn đe
Lời vợ dạy phải lắng nghe
Mai sau “khôn lớn” mà khoe mọi người
Nói ra xin hãy chớ cười
Vợ ta ta sợ! Vợ người... còn lâu!
(bau.vn)

Nguồn SKĐS
Theo bau.vn