Cuối tháng, chồng đi làm về, mặt vênh váo, hùng hổ gọi vợ ra quát nạt.- Bây giờ tôi hỏi cô: Cái nhà này ai làm chủ?

Cô vợ tát nhẹ vào má chồng, nựng yêu:

- Thôi đi… Tháng này có lương rồi hả!

Nguồn SKĐS
Theo bau.vn