Chương trình Vui Sống Mỗi Ngày - Chuyên mục: Trò Chuyện Cuộc Sống
Phát sóng ngày 04.09.2014 trên VTV3 từ 13h - 13h45 hàng ngày.

<iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/csGs0iHXYTA" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe>

Nguồn SKĐS
Theo bau.vn