Cô con gái từ nhà sau chạy lên khoe với mẹ!


- Con: Mẹ ơi! Mẹ , nồi cơm của mẹ bị nhão đấy. Nhưng không sao, con đã xử lý rồi
- Mẹ: Con gái mẹ giỏi thế. Vậy con làm cách nào?
- Con: Thưa mẹ, con cho them hai ca nước nữa để nó thành cháo luôn.
- Mẹ: Trời !!!

Nguồn SKĐS
Theo bau.vn