Hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà:

- Đẹp thật, đúng là tuyệt vời ông mặt trời, nhìn trăng kìa.
- Sai bét, đó là mặt trời. Nó sáng tựa ánh trăng không thấy à.
Họ cãi nhau cho đến khi gặp một người lảo đảo đi ngược lại, một người hỏi:
- Này anh bạn, hãy nói xem cái vật đang chiếu sáng trên kia là mặt trời hay mặt trăng vậy?
Người kia nhìn lên trời chăm chú rồi cau mày hỏi lại:
- Xin lỗi, các anh định hỏi về cái bên trái hay bên phải?

Nguồn SKĐS
Theo bau.vn