Các chị em có suy nghĩ như thế nào về ông chồng của mình?


- Nhà nữ triết học khẳng định: "Chồng là một dạng vật chất, nó không bao giờ bị mất đi, chỉ chuyển từ người này sang người khác".

- Nhà nữ vật lý học nói: "Chồng chịu ảnh hưởng rất lớn của lực vạn vật hấp dẫn, khi xa thì hút khi gần thì đẩy".

- Cô nhân viên y tế cảnh báo: "Chồng là một loại vi khuẩn hay lờn thuốc, rất khó trị".

- Cô nhân viên ngân hàng than vãn: "Chồng là chuyên gia vay nóng, nhưng khả năng chi trả thì không có".

- Chị nông dân thú nhận: "Chồng là lúa giống, nếu ta không tranh thủ sạ hết ở ruộng mình có nguy cơ bị chị hàng xóm mượn giống".

Nguồn SKĐS
Theo bau.vn