Đề cập việc xây dựng 3 sân bay tại khu vực Tây Bắc, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật cho biết, trên cơ sở các khảo sát, đánh giá của cơ quan quản lý thì 3 cảng hàng không Nà Sản (tỉnh Sơn La), Lai Châu, Lào Cai đều rất cần thiết, quan trọng cả về kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Các sân bay này được quy hoạch phục vụ cả mục đích quân sự và dân dụng. Sơn La, Lai Châu, Lào Cai đều có điều kiện địa hình hiểm trở, giao thông chưa đồng bộ, việc xây dựng sân bay sẽ kết nối với các tỉnh khác trong cả nước, đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế xã hội. tại đây

Thứ trưởng Nhật cũng cho biết, Bộ Giao thông đã lập quy hoạch và công bố kế hoạch đầu tư xây dựng các cảng hàng không khu vực Tây Bắc, còn việc lập dự án đầu tư xây dựng phải do doanh nghiệp nghiên cứu khảo sát cụ thể, tính toán suất đầu tư và khả năng thu hồi vốn... "Ngân sách nhà nước hiện rất hạn chế nên chủ trương của ngành là kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng các sân bay này. Doanh nghiệp sẽ phải tự khảo sát, lập dự án đầu tư", Thứ trưởng Nhật nói và thông tin thêm, đến nay mới có một số doanh nghiệp khảo sát, chưa có doanh nghiệp nào trình dự án.

Theo quy hoạch được Bộ Giao thông Vận tải công bố, Cảng Hàng không Nà Sản, tỉnh Sơn La, sẽ được đầu tư xây dựng khu bay và các công trình bảo đảm khai thác máy bay ATR72, A320, A321 và tương đương, đồng thời đảm bảo hoạt động của máy bay quân sự; xây dựng khu hàng không dân dụng phục vụ 900.000 hành khách mỗi năm đến năm 2020 và 1,5 triệu hành khách đến năm 2030 với tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 1 là hơn 1.984 tỷ đồng.

Sân bay Lai Châu được quy hoạch hoạt động khai thác dân dụng cấp 3C, sân bay quân sự cấp III. Cụ thể, nơi này sẽ được đầu tư xây dựng khu bay và các công trình bảo đảm hoạt động bay, đảm bảo khai thác máy bay ATR72, F70 và tương đương, khu hàng không dân dụng đáp ứng nhu cầu phục vụ 40.000 hành khách mỗi năm. Tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 1 là hơn 4.783 tỷ đồng.