<p>
Đi thằng vào làn rẽ phải là lỗi đi sai làn đường hay không chấp hành chỉ dẫn của biển báo, vạch kẻ đường là câu hỏi nhiều tài xế thắc mắc.

</p>
<p style="text-align: center;">

</p>
<p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Đi thẳng vào làn rẽ phải là phạm lỗi gì?</strong></p>
<p style="text-align: center;"><br><br></p>
<p style="text-align: justify;">Đi sai làn đường</p>
<p style="text-align: justify;">Không tuân thủ chỉ dẫn của biển báo, vạch kẻ đường</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. Tất cả các vạch liền phân chia làn đường đều không được đè?</strong></p>
<p style="text-align: center;"><br><br></p>
<p style="text-align: justify;">Đúng</p>
<p style="text-align: justify;">Sai</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. CSGT có quyền rút chìa khóa xe?</strong></p>
<p style="text-align: center;"><br><br></p>
<p style="text-align: justify;">Có</p>
<p style="text-align: justify;">Không</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. CSGT có quyền yêu cầu dừng xe trên đường cao tốc không?</strong></p>
<p style="text-align: center;"><br><br></p>
<p style="text-align: justify;">Có</p>
<p style="text-align: justify;">Không</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. CSGT có được phép mặc thường phục để bắn tốc độ?</strong></p>
<p style="text-align: center;"><br><br></p>
<p style="text-align: justify;">Có</p>
<p style="text-align: justify;">Không</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>6. Bị phạt vì lắp thêm cản sau là đúng hay sai?</strong></p>
<p style="text-align: center;"><br><br></p>
<p style="text-align: justify;">Đúng</p>
<p style="text-align: justify;">Sai</p>
</p>
<div>
<div>


[IMG]/images/btn-share2.png[/IMG]

</div>
<div data-size="medium" data-annotation="inline" data-width="120" style="float: left"></div>
<div data-href="http://bau.vn/tin-tuc/tin-33161/nhung-loi-tai-xe-viet-hay-tranh-cai-voi-csgt.html" data-width="150" data-layout="standard" data-action="like" data-show-faces="true" data-share="true" style="float: left"></div>
</div>

<div style="clear:both"></div>
<p style="text-align:right; color:#BBBBBB; font-style:italic; margin-bottom:10px;">Nguồn Sức Khỏe Đời Sống</p>

Theo bau.vn