<p>
Trong lúc chờ chồng cắt tóc, Mary đọc tạp chí thời trang và cảm thấy ưng ý với một kiểu tóc. Mary nói với nhân viên của tiệm cắt tóc:
</p>
<p style="text-align: center;">

</p>
<p>
<p style="text-align: center;"><br><br></p>
<p style="text-align: justify;">- Cô có thể cho tôi mượn quyển tạp chí này khoảng 5 phút được không, tôi muốn mang qua bên kia đường để photo một tấm ảnh trong đây.</p>
<p style="text-align: justify;">Cô nhân viên đáp với giọng thản nhiên:</p>
<p style="text-align: justify;">- Được thôi, nhưng chị phải để chứng minh thư, giấy phép lái xe hoặc thứ gì đó giá trị cũng được.</p>
<p style="text-align: justify;">Mary ngạc nhiên:</p>
<p style="text-align: justify;">- Ôi trời, chỉ là một quyển tạp chí thôi mà. Hơn nữa chồng tôi còn đang cắt tóc ở đây nữa.</p>
<p style="text-align: justify;">Cô nhân viên nhún vai:</p>
<p style="text-align: justify;">- Nhưng ai biết được chị có quay trở lại đây trả tiền cắt tóc hay không chứ!</p>
<p style="text-align: justify;">- !!!</p>
</p>
<div>
<div>


[IMG]/images/btn-share2.png[/IMG]

</div>
<div data-size="medium" data-annotation="inline" data-width="120" style="float: left"></div>
<div data-href="http://bau.vn/thu-gian/tin-33135/khi-chu-tiem-so-khach-hang-quyt-tien-cat-toc-cua-chong.html" data-width="150" data-layout="standard" data-action="like" data-show-faces="true" data-share="true" style="float: left"></div>
</div>

<div style="clear:both"></div>
<p style="text-align:right; color:#BBBBBB; font-style:italic; margin-bottom:10px;">Nguồn Sức Khỏe Đời Sống</p>

Theo bau.vn