UC Browser đã nhận được một bản cập nhật với một loạt các tính năng mới được thêm vào một trong những trình duyệt tốt nhất hiện có trên nền tảng này. Cortana integration cho phép bạn kiểm soát các trình duyệt thông qua các lệnh bằng giọng nói. Và sau đó có khả năng tạo ra một mật khẩu hình ảnh, mà bạn có thể thiết lập bằng cách swiping xuống từ menu quay số nhanh. Một tính năng download dưới nền cũng đã được thêm vào, đảm bảo rằng việc tải của bạn không bị gián đoạn ngay cả sau khi bạn khóa màn hình .

Một Số Thay Đổi Trên UC Browser Cho WindownPhone :


- Cool and Sleek UI: tốc độ quay số hoàn toàn mới và chuyển đổi tab tốt hơn.

- Smart Downloading: Với WiFi, tải tiếp tục ngay cả sau khi khóa màn hình của bạn.

- Tải về vào thẻ SD: Lưu tập tin tải thẳng vào thẻ SD của bạn.

- Bluetooth File Sharing: chia sẻ các tập tin tải về để người khác thông qua Bluetooth hoặc mã QR.

- Visit as PC: Bằng cách nhập vào chế độ Desktop, bây giờ bạn có thể trải nghiệm các tính năng đầy đủ của các trang web như khi bạn đang trên một PC.

- Phương thức linh hoạt: Bao gồm Night Mode, Speed Mode, Incognito Browsing, Duyệt web Text-chỉ. Thêm một điều khiển độ sáng cho Night Mode.

- Customized Themes & Lockscreen Wallpaper: Thay đổi giao diện trình duyệt từ Trung tâm Theme UC. Đây cũng có thể được sử dụng làm hình nền màn hình khóa.

Khả năng thiết lập mật khẩu hình ảnh chắc chắn là thú vị, và bạn có thể thiết lập hình ảnh riêng của bạn như mật khẩu. Cortana hội nhập (trên các thiết bị mà Cortana có sẵn) cho phép bạn duyệt rảnh tay. Ví dụ, nếu bạn muốn đi đến Facebook, tất cả các bạn phải làm là nói, "UC Browser, Facebook" để Cortana và các trang web sẽ được tải về trình duyệt. Các tải nền làm việc thông qua một tiện ích chuyên dụng gọi là UC Downloader.