Mạng lưới cấp nước từ cửa bồn inox vi sinh là 1 trong những bộ phận quan trọng của hệ thống cấp nước. Mạng lưới cấp nước bao gồm : các đường ống chính dùng với nắp tank inox vi sinh , các ống nối và ống phân phối. Tùy theo quy mô của mạng lưới, có thể phân thành 3 cấp đường ống như sau:
Đường ống cấp I chủ ỵếu làm nhiệm vụ truyền dẩn từ cửa tank inox vi sinh và điều hòa áp lực trên mạng lưới. Đường ống cấp I có đường kính D > 300mm
Đường ống cấp II: làm nhiệm vụ phân phối nước cho các khu vực qua đường ống cấp III.
Đường ống cấp III (hay còn gọi là ống dịch vụ) : là đường ống dẫn nước nắp bồn chứa inox vi sinh vào các khu nhà ở và các hộ dùng nước. Các nhánh lấy nước được phép đấu trực tiếp vào đường ống cấp III.

Khi tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước, phải tính đồng thời cả đường ống cấp I và cấp II. Tuyệt đối không cho phép đấu nối các ống lấy nước từ bình dùng nắp bồn inox vi sinh vào nhà trực tiếp từ đường ống cấp I và cấp II
Mạng lưới cấp nước có nhiệm vụ vận chuyển và phân phối nước trực tiếp đến các nơi tiêu dùng. Sự làm việc trong mạng lưới cấp nước dùng cửa tank inox vi sinh có liên quan đến các công trình của hệ thống cấp nước như: Đài nước, bể chứa, trạm bơm cấp II.
Giá thành xây mạng lưới cấp nước tương đối lớn thường chiếm 50 – 80% giá thành của toàn bộ hệ thống cấp nước. Mạng lưới đường ống cấp nước được đặt ngầm dưới đất, dọc theo các đường phố. Do đó công tác thi công, lắp đăt, quản lý, sữa chữa trong quá trình vận hành gặp nhiều khó khăn phức tạp. Vì Vậy, thiết kế mạng lưới cấp nước hợp lý sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao trong cấp nước qua van inox vi sinh HONTO , xây dựng và quản lý.
Khi thiết kế mạng lưới cấp nước, phải đảm bảo các yêu cầu về lưu lượng, áp lực và thời gian cấp nước cho mọi đối tượng dùng nước trong đô thị.