Chuẩn bị một bản chi tiết kế hoạch của event là bước đầu tiên trong việc mang cho khách hàng và nhà cung cấp thêm của bạn các thông tin về event bạn định tổ chức. Ngoài việc bạn phải xác định ngày tháng, địa điểm và loại hình event có một số điều chủ yếu khác mà bạn không thể bỏ qua điều này sẽ giúp đa số nhà cung cấp tiềm năng của bạn cung cấp thêm sản phẩm kỹ lưỡng và đề xuất chính xác.

Dưới đây là đa số điều bạn cần lưu ý khi viết kế hoạch tổ chức cho sự kiện.

To chuc Tet trung thu cho thieu nhi

1. Chuẩn bị một bản thông tin về công ty và chi tiết event bạn thực hiện

Việc bạn phải chuẩn bị hồ sơ về công ty bản thân là điều vô cùng chủ yếu dù công ty của bạn lớn hay nhỏ. Có thể đa số thông tin ban đầu này cung cấp thêm cho đối tác của bạn đa số ý tưởng rõ ràng về việc bạn có khả năng làm gì và cho phép họ đánh giá công việc của bạn, nếu họ tin rằng ccông ty của bạn hoàn chỉnh và pù hợp với sự kiện của họ, sự lựa chọn là hiển nhiên. Điều này cũng cho từng nhà cung cấp một cái nhìn sâu sắc vào công ty và sự kiện của bạn, có thể giúp họ cung cấp thêm và dự đoán một số giải pháp cụ thể để phù hợp với nhu cầu của công ty của bạn.

Hãy đặt vị trí bản thân là nhà cung cấp thêm bạn hãy thử đọc bản thông tin chi tiết sự kiện xem có thiếu xót hay là khoảng trống gì không. nếu bạn không thể bắt gặp một số gì mục đích của bạn cho event này không có cách nào 5 nhà cung cấp thêm của bạn có thể chào giá chính xác chi nó. Hãy chắc chắn bao gồm bất kỳ thông tin bạn đã có thể có lợi từ những nhà cung cấp thêm của bạn từ không hề ít năm trước.

to chuc le khai truong

2. Quy định thời gian và ngân sách rõ ràng

Hãy chắc chắn rằng 5 nhà cung cấp thêm của bạn có đủ thời gian để đọc, đặt câu hỏi và trả lời chúng sẽ giúp bạn có được một vài thông tin tốt và chính xác nhất. Trong khi hiểu được quá trình này đôi khi có được vội vã, hãy cố gắng ghi nhớ rằng người nhận sẽ nên đủ thời gian để đọc, trả lời và thu thập thông tin từ tất cả 5 phòng ban của họ. Bạn muốn thời gian này và chú ý đến tóm tắt sự kiện của bạn, bởi lẽ vậy nếu như có thể cung cấp thêm càng không hề ít như bạn có thể trong khi vẫn giữ một vài thứ khác hoạt động.

Nói về ngân sách của bạn và hãy báo trước về 5 kỳ vọng của bạn xung quanh nó. những người nghĩ rằng bằng phương pháp ẩn hoặc là không tiết lộ điều này rằng họ sẽ tiết kiệm tiền.