Thực tế đã chứng minh, công nghiệp hóa tăng trưởng thì lượng chất thải rắn công nghiệp (CTRCN) ngày càng gia tăng. Loại chất thải này tập trung nhiều tại các vùng cung ứng công nghiệp trọng điểm ở phía Bắc và phía Nam. => Công ty xử lý chất thải công nghiệp => báo giá xử lý chất thải nguy hại


Theo ThS. Dương Xuân Điệp, Trưởng phòng công nghệ Môi trường, Viện công nghệ Quản lý Môi trường, thì thành phần CTRCN thường gồm: rác thải hữu cơ (30-40%), tro xỉ (10-15%), kim loại (5-10%), bao bì (2-4%) và các thành phần vô cơ khác như: thủy tinh, cao su, giẻ lau (20-30%). Trong khi, thành phần chất thải nguy nan như: dầu thải, sơn keo, dung môi… cũng thường chiếm không quá 20%, tùy thuộc loại hình chế tạo công nghiệp. Đáng chú ý là lượng chất thải này hiện không được thu gom, xử lý triệt để mà bị chất đống hoặc thải vào các kênh rạch, sông, hồ, gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước, đất và không khí làm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe con người, đặc trưng là với người công huân làm việc tại các khu chế tạo công nghiệp cũng như doanh nghiệp vùng lân cận.

Tổng khối lượng CTRCN phát sinh ngày càng nhiều, trong khi lực lượng làm công tác thu gom, xử lý lại khá “mỏng”. bây giờ, ở toàn bộ các địa phương, Cty Môi trường thị trấn là DN Nhà nước, chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý CTR thị trấn và CTRCN. Tuy nhiên, ngoài những đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…, còn lại phần lớn các địa phương đều gặp khó khăn trong công tác này do thiếu nhân lực và trang vật dụng.=> https://www.blogmamnon.top/2017/11/n...-giao-duc.html
=> https://www.blogmamnon.top/2017/05/x...sach-ep-o.html

Ngoài ra đó, chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT) nói chung và CTR nói riêng còn chồng chéo, mỗi địa phương một khác. Theo Luật BVMT ban hành năm 2005 thì công tác BVMT có sự tham gia quản lý của nhiều bộ, ngành, trực tiếp là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng. Điều này dẫn tới phân tán, chồng chéo, làm giảm tốt nhất quản lý. đặc trưng, ở cấp địa phương, theo Nghị định 81/2007/NĐ-CP ban hành ngày 23/5/2007, tác dụng quản lý nhà nước về BVMT nói chung (bao gồm quản lý chất thải) được giao cho Sở khoáng sản và Môi trường, song theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, ban hành ngày 4/2/2008 thì công dụng quản lý nhà nước về CTR lại được chuyển sang Sở thành lập. do vậy, ở mỗi địa phương, tác dụng quản lý CTR được giao cho những đơn vị khác biệt.

Nguồn vốn đầu tư cho hoạt động BVMT khá nhiều (được trích từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm, nguồn thu từ phí BVMT và phí vệ sinh môi trường), song mức chi cho động tác này lại thấp.

Mặc dù hằng ngày, các cơ quản quản lý về BVMT từ cấp Trung ương đến địa phương đều công sở thanh, kiểm tra tình hình vâng lệnh luật pháp pháp luật BVMT nói chung và công tác quản lý CTR nói riêng, nhưng không nhiều vi phạm lớn liên quan đến hành động này bị phát hiện.

Để tăng cường các biện pháp quản lý giám sát nghiêm ngặt CTR, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật BVMT 2005 theo hướng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các công sở nhập cuộc công tác quản lý CTR từ cấp Trung ương đến địa phương. Đồng thời sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lý CTR hoặc ban hành một nghị định mới về quản lý chất thải ngay sau khi Luật BVMT sửa đổi được thông qua, tăng lên vai trò của các công ty tham gia quản lý CTR.

để ý đầu tư về nguồn lực tài chính, trang thứ và nhân lực cho các DN đảm trách nhiệm vụ thu gom và xử lý CTR. Việc quy hoạch và lựa chọn các công nghệ xử lý CTR phải phù hợp với điều kiện địa phương. Theo đó, cần tiến tới quy hoạch khu quản lý và xử lý CTR trên phạm vi cả nước, đồng thời dùng các khoa học xử lý tiên tiến, an ninh, yêu thích.

Ngoài việc nâng cao ý thức trong việc tuân hành các điều khoản về BVMT, các DN sản xuất công nghiệp cần đầu tư thay đổi công nghệ; giảm thiểu dùng các hóa chất độc hại trong từng các công đoạn xử lí nước sạch phân phối.

Thêm vào đó, các DN cũng cần tăng cường tránh, tái sử dụng, tái chế chất thải bằng cách hạn chế tối đa nguyên liệu đầu vào; tăng dùng cung cấp sạch hơn; tăng cường quản lý nội vi, kiểm soát công đoạn lắp ráp, cải tiến trang vật dụng để tránh thất thoát nguyên vật liệu.=> Công ty xử lý chất thải công nghiệp