Kiểu U: Phương thức hút tiết lưu
Phụ tải giảm. Khi áp lực xả tăng điều chỉnh lượng khí hút vào thông qua van tiết lưu. Hiệu quả trong trường hợp tải biến đổi nhỏ, hoạt động liên tục. Hiệu quả tiết kiệm năng lượng ít.
Kiểu I: Phương thức điều khiển tách rời
Phụ tải giảm. Van hút máy nén khí đóng hoàn toàn khí. Áp lực xả đạt đến áp lực thiết đỉnh, hơn nữa công suất trục giảm qua việc giải phóng khí nén bên trong bình dầu. Hiệu quả tiết kiệm năng lượng lớn hơn kiểu U.
Kiểu U + I: Phương thức hút tiết lưu + tích phân
Phụ tải giống kiểu U, máy tính tự động chọn kiểu điều khiển I. Giảm công suất bằng cách giảm áp lực không khí trong bình dầu khi tải nhẹ. Hiệu quả tiết kiệm năng lượng chỉ lớn hơn kiểu điều khiển U.
Kiểu M (U+I+P). Máy tính: Phương thức điều khiển máy tính. Tự động chọn phụ tải giống U.
Tự động dừng (kiểu P). Hiệu quả khi phụ tải biến động lớn và sử dụng liên tục. Hiệu quả tiết kiệm năng lượng lớn hơn kiểu S.
Kiểu V: Phương thức điều khiển tốc độ (Biến tần)
Điều khiển số vòng quay nhất định theo áp suất xả bằng biến tần và cảm biến áp suất. Áp lực ổn định vì đặc tính công suất là biến thiên theo phụ tải nên hiệu quả tiết kiệm năng lượng rất cao.
Xem hình ảnh chi tiết dưới đây:

Nguồn: http://akhinen.com/danh-muc/loc-may-nen-khi/
>Tin liên quan: